Grundstücke

Blomberg, Am Sonnenhang (reserviert)

Ort: Blomberg-Kernstadt
Nutzungsart: Privat
Flurstück: 1736
Grundstücksfläche: 774 m²
Kaufpreis: 73.530,00 €

Blomberg, Am Sonnenhang (reserviert)

Ort: Blomberg-Kernstadt
Nutzungsart: Privat
Flurstück: 1737
Grundstücksfläche: 837 m²
Kaufpreis: 79.515,00 €

Blomberg, Am Sonnenhang (reserviert)

Ort: Blomberg-Kernstadt
Nutzungsart: Privat
Flurstück: 1727
Grundstücksfläche: 891 m²
Kaufpreis: 84.645,00 €

Blomberg, Am Sonnenhang (reserviert)

Ort: Blomberg-Kernstadt
Nutzungsart: Privat
Flurstück: 1744
Grundstücksfläche: 750 m²
Kaufpreis: 71.250,00 €

Blomberg, Am Sonnenhang (reserviert)

Ort: Blomberg-Kernstadt
Nutzungsart: Privat
Flurstück: 1732
Grundstücksfläche: 826 m²
Kaufpreis: 78.470,00 €

Baugebiet „Am Sonnenhang“

Ort: Blomberg-Kernstadt
Nutzungsart: Privat
Flurstück:
Grundstücksfläche: keine Angabe
Kaufpreis: keine Angabe

Blomberg, Freiligrathstraße (reserviert)

Ort: Blomberg-Kernstadt
Nutzungsart: Privat
Flurstück: 468
Grundstücksfläche: 858 m²
Kaufpreis: 55.770,00 €

Blomberg „Kleistring“ (reserviert)

Ort: Blomberg-Kernstadt
Nutzungsart: Privat
Flurstück: 1127/1128/1129/1130
Grundstücksfläche: 655 m²
Kaufpreis: 49.125,00 €

Holstenhöfener Straße

Ort: Blomberg-Kernstadt
Nutzungsart: Privat
Flurstück: 1579
Grundstücksfläche: 2.455 m²
Kaufpreis: 208.675,00 €