Grundstücke

Blomberg, Am Sonnenhang (reserviert)

Ort: Blomberg-Kernstadt
Nutzungsart: Privat
Flurstück: 1736
Grundstücksfläche: 774 m²
Kaufpreis: 73.530,00 €

Blomberg, Am Sonnenhang (reserviert)

Ort: Blomberg-Kernstadt
Nutzungsart: Privat
Flurstück: 1737
Grundstücksfläche: 837 m²
Kaufpreis: 79.515,00 €

Blomberg, Am Sonnenhang (reserviert)

Ort: Blomberg-Kernstadt
Nutzungsart: Privat
Flurstück: 1730
Grundstücksfläche: 650 m²
Kaufpreis: 61.750,00 €

Blomberg, Am Sonnenhang (reserviert)

Ort: Blomberg-Kernstadt
Nutzungsart: Privat
Flurstück: 1750
Grundstücksfläche: 623 m²
Kaufpreis: 59.185,00 €

Blomberg, Am Sonnenhang (reserviert)

Ort: Blomberg-Kernstadt
Nutzungsart: Privat
Flurstück: 1728
Grundstücksfläche: 674 m²
Kaufpreis: 64.030,00 €

Blomberg, Am Sonnenhang (reserviert)

Ort: Blomberg-Kernstadt
Nutzungsart: Privat
Flurstück: 1727
Grundstücksfläche: 891 m²
Kaufpreis: 84.645,00 €

Blomberg, Am Sonnenhang (reserviert)

Ort: Blomberg-Kernstadt
Nutzungsart: Privat
Flurstück: 1746
Grundstücksfläche: 690 m²
Kaufpreis: 65.550,00 €

Baugründstück in Altstadtlage (reserviert)

Ort: Blomberg-Kernstadt
Nutzungsart: Privat
Flurstück: 324
Grundstücksfläche: 354 m²
Kaufpreis: 53.100,00 €

Blomberg, Am Sonnenhang (reserviert)

Ort: Blomberg-Kernstadt
Nutzungsart: Privat
Flurstück: 1758 und 1759
Grundstücksfläche: 785 m²
Kaufpreis: 74.575,00 €

Blomberg, Am Sonnenhang (reserviert)

Ort: Blomberg-Kernstadt
Nutzungsart: Privat
Flurstück: 1743
Grundstücksfläche: 672 m²
Kaufpreis: 63.840,00 €

Blomberg, Am Sonnenhang (reserviert)

Ort: Blomberg-Kernstadt
Nutzungsart: Privat
Flurstück: 1763
Grundstücksfläche: 397 m²
Kaufpreis: 37.715,00 €

Blomberg, Am Sonnenhang (reserviert)

Ort: Blomberg-Kernstadt
Nutzungsart: Privat
Flurstück: 1744
Grundstücksfläche: 750 m²
Kaufpreis: 71.250,00 €

Blomberg, Am Sonnenhang (reserviert)

Ort: Blomberg-Kernstadt
Nutzungsart: Privat
Flurstück: 1732
Grundstücksfläche: 826 m²
Kaufpreis: 78.470,00 €

Baugebiet „Am Sonnenhang“

Ort: Blomberg-Kernstadt
Nutzungsart: Privat
Flurstück:
Grundstücksfläche: keine Angabe
Kaufpreis: keine Angabe

Blomberg, Freiligrathstraße

Ort: Blomberg-Kernstadt
Nutzungsart: Privat
Flurstück: 468
Grundstücksfläche: 858 m²
Kaufpreis: 55.770,00 €

Blomberg „Kleistring“

Ort: Blomberg-Kernstadt
Nutzungsart: Privat
Flurstück: 1127/1128/1129/1130
Grundstücksfläche: 655 m²
Kaufpreis: 49.125,00 €

Holstenhöfener Straße

Ort: Blomberg-Kernstadt
Nutzungsart: Privat
Flurstück: 1579
Grundstücksfläche: 2.455 m²
Kaufpreis: 208.675,00 €